Reglement

Algemeen event reglement Corvette-Fame

- Stapsvoets rijden op het terrein. Dit i.v.m. losliggende kiezelsteentjes, opwaaiend stof, spelende kinderen en uiteraard ter bescherming van uw eigen auto.

- Aanwijzingen van de organisatie, vrijwilligers en verkeersregelaars van Corvette-Fame dienen ten alle tijden opgevolgd te worden.

- Geen geluidsoverlast veroorzaken door middel van muziek, tevens geen eigen discobars of muziekinstallatie gebruiken.

- Geen kofferbak verkoop. Het is verboden om zonder weten van de organisatie spullen of etenswaren te verkopen.

- Geen zwerfvuil achter laten. Wij huren voldoende containers en prullenbakken, gebruik deze!

- Geen milieubelastende handelingen.

- Campers, camper busjes of caravans zijn ten strengste verboden op het terrein.

- Kamperen op het terrein is niet toegestaan. overnachten in uw auto, tent, camper of caravan is ten strengste verboden.

- Geen open vuur veroorzaken door BBQ of kampvuur.

- Geen eigen alcoholhoudende dranken meenemen en/of nuttigen.

- Niet over het terrein racen of rijden met quads en andere gemotoriseerde voertuigen.

- Tijdens de tourtochten is Corvette-Fame niet verantwoordelijk voor u en uw Corvette. U dient ook de verkeersreglementen- en code na te leven.

- Geen burnouts op het meeting terrein en tijdens de tourtochten.

- Terrein betreden op eigen risico.

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies, vermissing, schade en door de deelnemer veroorzaakte schade.


- No flyer zone (flyers mogen in open wagens gelegd worden, mag niet tussen de ruitenwissers of geeft de flyers aan de organisatie.


De organisatie houdt zich het recht voor om in die gevallen die niet beschreven zijn handelend op te treden. Tevens houdt de organisatie zich het recht voor om iemand die zich niet aan het algemeen reglement houdt deze van het terrein te verwijderen.


Dit in opdracht van de organisatie F.A.M.E. en de Gemeente Valkenburg a/d Geul